DELA

Öppet brev till alla partier som ställer upp i höstens lagtingsval

Besökscenter i Bomarsund

Det har nu gått 22 år sedan delgeneralplanen för Bomarsundsområdet togs fram i ett samarbete mellan Sunds kommun, Ålands landskapsstyrelse och utomstående experter. Arbetet fortsatte i en parlamentarisk kommitté under nuvarande lantrådet Camilla Gunells ledning 2005–2007. Gemensamt för dessa och andra utredningar har varit konstaterandet att Bomarsundsområdet är i det närmaste outnyttjat och med synnerligen stor potential som besöksmål.

”Bomarsundsområdet är ett av Ålands intressantaste turistiska besöksmål och en grundpelare i Ålands turistiska marknadsföringsprofil. Idag utnyttjas området till en bråkdel av dess potential och bör därmed utvecklas för att i framtiden bidra till att utveckla och öka turismen till Åland. Bomarsundsområdet behöver en tydlig angöringspunkt, där besökaren får en övergripande information om och kan påbörja sitt besök av området. En dylik angöringspunkt bör ligga centralt i Bomarsundsområdet och kunde ta sig formen av ett besökscentrum.”

För ett Åland som räknar demilitariseringen som en av hörnstenarna i samhällsbygget skulle man tycka att ett besökscenter i Bomarsund är en självklarhet. Det var tack vare utgången av slaget om Bomarsund och Krimkriget som Åland demilitariserades.

En ganska liten satsning, men betydelsefull, efter alla stora offentliga satsningar i Mariehamn.

Vad vore bättre än att besökscentret i Bomarsund står klart inför självstyrelsens etthundraårsjubileum.

Fråga till alla partier som ställer upp i höstens lagtingsval:

Kommer ni att medverka till förverkligandet av ett besökscenter i Bomarsund, i huvudsak, enligt de planer som finns färdiga.

Kommer ni att se till att det finns en bindande skrivning om besökscentret i regeringsprogrammet, om ni kommer med i den nya regering som bildas efter valet.

Styrelsen för Bomarsundssällskapet r.f.