DELA

Öppet brev till ÅHS

Eftersom statistik över antalet smittade i covid-19 rapporteras dagligen så efterfrågar vi härmed även övrig intressant statistik för Åland;

Hur många

• av alla smittade har utvecklat svår sjukdom i samband med covid -19

• av alla smittade har krävt sjukvård

• har utvecklat så kallad långtidscovid

• har krävt sjukvård efter injektionen mot covid -19

• har avlidit i direkt samband med, samt inom en månad efter injektionen

• har fått svåra biverkningar/blivit svårt sjuka i direkt samband med, samt en månad efter injektionen

Presentera statistiken uppdelat på ovaccinerade och vaccinerade, där ovaccinerade är lika med de som inte tagit injektionen alls, samt vaccinerade med 1 spruta/ 2 sprutor/ 3 sprutor.

Vi vill också få svar på om man från ÅHS skriftligt meddelar personer på förhand om de eventuella riskerna och biverkningarna som covid-19 injektionen kan medföra. Detta får man information om med alla andra mediciner som man köper på apoteket där en bipackssedel medföljer, som man i lugn och ro kan läsa innan man tar medicinen, för att avgöra om man vill ta risken att eventuellt få någon av biverkningarna som står listad eller att avstå från medicinen.

Angående biverkningar så undrar vi hur ÅHS läkare avgör om en åkomma har uppkommit på grund av vaccinet eller på grund av annan orsak. Även om det är en misstänkt och inte fastställd orsak så ska ju detta rapporteras om sjukdomen/åkomman inträffat i nära samband med vaccinationstillfället. Det hörs oroliga klagomål från sjuksköterskor världen över att läkare inte rapporterar in misstänkta biverkningar. Hur ser ni på detta och hur följer ni upp personer som drabbats av svåra biverkningar? Vi har även fått höra att en läkare på HUS påstår att personalen avråds från att anmäla biverkningar, stämmer detta?

Har ni fastställt data på hur skillnaden är mellan ovaccinerade och vaccinerade gällande smittspridning? Eftersom det sades på de båda senaste presskonferenserna att de flesta som testat positivt är fullvaccinerade så är det en väldigt relevant fråga. Det antyds även att ovaccinerade smittar mer och under en längre tid. Vad har ni för data på detta? Vi undrar också hur en lag kan gå igenom som säger att vårdpersonal måste vara vaccinerade för att undvika att smitta inlagda patienter? Det går inte riktigt ihop för oss vad logiken i den lagen är då det bevisligen går att både bli smittad och att föra smittan vidare även om du är både dubbel- och trippelvaccinerad.

Vi vill även veta hur många barn och ungdomar under 18 år som drabbats av svår covid-19 eller avlidit på grund av sjukdomen på Åland. Det heter att om man ska erbjuda ett vaccin så måste man först göra en nytta/risk analys för att avgöra om vaccinet behövs i proportion till hur farlig sjukdomen är för individen. Enligt statistik som vi läst från flera länder så har barn och ungdomar en minimal risk att drabbas av svår sjukdom i samband med covid-19. Hur resonerar ni då när ni erbjuder vaccinet till friska barn och ungdomar som löper i det närmaste obefintlig risk att bli svårt sjuka eller dö av sjukdomen?

CORINNE BIRN

MARCUS SANDBERG

TOM-STEFAN WITTING

JANE WITTING

HEIDI RÄSÄNEN-LINDBERG

MIKAEL LINDBERG

RENE JANETZKO

KALEV KUUSE

ELVE KUUSE

NINA BLOMQVIST

ANN-LIS BISTRÖM

OLAV MARCHINI

GRUPPEN FÖR TRANSPARENS OCH OBEROENDE FAKTA