DELA

Öppet brev om Öra till Hammarlands kommun

Jag önskar få svar på officiellt svar, så att alla i kommunen vet vad som gäller i vår kommun och vara anonym med tanke på eventuella byggnadslovsansökningar..

Jag har med förvåning sett vad som händer på Öra Strand.

Gäller inte byggnadsplanen från den 14.05.2012? eller har den ändrats? och när i så fall? och hur har detta tillkännagetts? I planerat område borde väl planeringen följas, vem övervakar att kommunen följer den? Vart ska man besvära sig om kommunen inte följer byggnadsplan på området?

Enligt utställda ritningar skall husen byggas med gaveln mot sundet.. nu har det byggts 2 hus ihop längs stranden…Långa vita hus som inte smälter in i naturen.. Dessutom har man fyllt ut utanför tomten och anlagt gräsmatta och även grävt i stranden. Har verkligen kommunen gett tillstånd till allt detta? Har man gett tillstånd till att förstöra utsikten till sundet för övriga tomter? Är inte husen klart målade, för vita skrymmande hus borde det inte vara enligt byggnadsplan??

Nu har även hyresgästerna i husen börjat avverka träd kvista upp träd och tagit bort vass, elda ris på stranden mm på kommunens mark. Detta strider helt mot att stranden skall bevaras och speciellt med tanke på fågelliv och växter. Har kommunen gett tillstånd till detta?

Före kommunen köpte området kunde alla vandra fritt i det fina området, men nu är det omöjligt att gå där. I byggnadsplan framgår det att det skall vara gångstigar vid stränderna och på området. Nu är det en enda kaos med kvistar mm på hela området och nedanför husen som är byggda går ju gräsmattan ner till vattenlinjen. När tänker kommunen verkställa gångstigarna?

Angående fallna träd och ved som finns på området? det har försvunnit både ved och träd på området. Säljs det och hur bjuds det ut? Eller är det ”först till kvarn” som gäller och utan betalning?

I byggnadsplan som finns på kommunens hemsida står hur området skall vara. Hur kan man ändra på en byggnadsplan. Borde inte detta godkännas av fullmäktige… gäller det bara på kommunens områden eller får alla i kommunen ändra byggnadsplan.

Kommunen har ju varit mycket bestämd och även lämnat in besvär över ett båthus i Skarpnåtö som smälter fint in i naturen, mm Med tanke på detta så är det med stor förvåning jag ser att det tillåts att naturen förstörs på Öra. Vem är det som övervakar att kommunen följer byggnadsplan?

Med förhoppning att alla behandlas lika i kommunen.

”Hammarlänning”