DELA

Öppenhet är ordet!

En tjänsteman ska ha sakkunskap och följa lagen. Politiker ska följa lagen, men har även möjlighet att ändra lagen. En tjänsteman ska följa politiska beslut inom lagens råmärken, men ska säga ifrån och reservera sig om politikerna försöker avvika från lagen.

Lagar och budgetar är folkets trygghet mot politiskt godtycke. Systemet med tjänstemäns och politikers olika roller är en av hörnpelarna i vår västerländska demokrati som rätt skött kombinerar rättssäkerhet och förutsägbarhet med möjlighet till förändring.
I ett fritt samhälle har alla rätt att uttala sig, självklart också tjänstemän. Vill de säga något till pressen så ska de göra det bara det inte skadar tredje person eller röjer affärshemligheter. Öppenhet och alla åsikter på bordet stärker alltid debatten och banar väg för bättre beslut.
Alltså, om en tjänsteman har synpunkter på exempelvis en ny lagframställning, så ska han eller hon föra fram åsikterna i den politiska beredningen och självklart efter eget omdöme svara på journalisters frågor.

Sedan är det en annan sak att alla inte vill uttala sig för media och avstår, men det ska grunda sig på eget val, inte på omodern lagstiftning eller på rädsla för att trampa på politiska tår.
Det är bra att lagen om allmänna handlingars offentlighet ses över. Största möjliga öppenhet är ordet!
Tobben Eliasson
lagtingsledamot (C)