DELA

Öppen och aktiv kommunikation

Tidningen Ålands förre annonschef Stig Kottelin undrar i tidningen Åland (onsdag 3 mars) om landskapsregeringen på något vis försöker gynna tidningen Nya Åland. Jag kan direkt meddela att landskapsregeringen varken vill gynna eller missgynna någon särskild aktör bland de lokala medierna. Vi behandlar alla lika.
När vi arrangerar presskonferenser är vår målsättning alltid att nå ut till så många medborgare som möjligt. För att lyckas med det tar vi hjälp av massmedia. Därför vill vi också nå så många medier som möjligt när vi håller presskonferenser.

När landskapsregeringens nya kommunikationsenhet höll presskonferens i måndags ombads jag att ge några exempel på hur vi försöker förändra vårt kommunikationsarbete. Som ett exempel angavs då att vi eftersträvar bättre planering av våra informationstillfällen.
Här gäller bland mycket annat att presskonferenser som hålls sent på fredag eftermiddag i praktiken riskerar att locka bara en av de lokala medieaktörerna. Ur vårt perspektiv är då en annan tidpunkt bättre, eftersom vi vill nå ut till många.

Jag vågar ändå lova att vi kommer att hålla presskonferenser på fredagar också i framtiden, när omständigheterna är sådana att vi snabbt vill nå ut med information.
Vi eftersträvar alltid en öppen och aktiv kommunikation och vår ambition är också att ha ett välfungerande samarbete med massmedia.

Björn Häggblom
kommunikationschef
Ålands landskapsregering