DELA

Öppen fråga till landskapsregeringen

Renoveringen av Vårdöbron har återigen avbrutits!
Trafikavdelningen lät utföra en undersökning av Vårdöbron år 2009. Den undersökningen visade, åtminstone för en lekman, att brons status och skick inte kunde anses vara god. Trafikavdelningen valde att göra en upphandling år 2012 för att ersätta det vattentäta skikt som finns mellan brolocket och körbanan av asfalt. Som bekant avbröts det arbetet efter konstaterande att brons kantbalkar av betong hade skador som krävde mer omfattande renoveringar.
Trafikavdelningen gjorde en ny upphandling för att låta byta ut de odugliga kantbalkarna. Uppenbarligen utan att göra en grundläggande undersökning av bron. Kontrakt skrevs och arbetet inleddes på nytt. Nu har då renoveringen återigen avbrutits utan att landskapsregeringen eller infrastrukturministern har klargjort för brons brukare eller för skattebetalarna i vilket skick bron befinner sig i.

Jag ställer därför två öppna frågor till landskapsregeringen.
Är Vårdöbron möjlig att reparera eller krävs det att bron ersätts med en ny?
Vilken kostnad har de två nu avbrutna renoveringarna åsamkat skattebetalarna?
Mats Perämaa (Lib)