DELA

Öppen fråga till Hammarlands fullmäktige

I veckan kunde man läsa i en av tidningarna att Hammarland ska ordna en folkomröstning om kommunsammanslagning.

Ok, låt oss säga att man genomför folkomröstningen, låt oss säga att den får det resultat som de som anordnar den vill ha fram. Vad händer sen då?

Ingen i landskapsregeringen har något med omröstningen att göra, ingen i lagtinget (som inte är från Hammarland förstås) kan rösta i den. Men vi måste se till hela Ålands bästa, vi måste se till helheterna.

Så, vad menar Hammarlands fullmäktige att vi ska göra med deras ”kommunfolkomröstning”? I vilken instans ska den tas upp? Vem ska föredra den i lagtinget?

Om Hammarland i stället lade sin tid på att fundera på vilket sätt man kunde förbereda sig för den kommunreform som är på kommande, hur man skulle vilja ta plats i förhandlingarna och hur man kan föra fram sin kommun på ett konstruktivt sätt inom de förhandlingsramarna som redan finns, då skulle det vara något konstruktivt.

Detta är en uppvisning i futilitet, om det inte finns någon beställare som är ett led i processen, vart ska man föra resultatet av denna folkomröstning?

Vem, förutom Hammarlands fullmäktige, har någon nytta av den?

Och, vad händer om den visar att majoriteten vill gå in för sammanslagning, trots fullmäktiges vilja? Vad gör man om den visar att det blir 50/50?

Detta är orsaken till att man från regeringens sida gjorde en ÅSUB-enkät istället för en allmän folkomröstning, för det är enklare att ta reda på vad människor verkligen vill om man ger dem fler svarsalternativ än ”ja” och ”nej” på en fråga.

Speciellt i så komplicerade fall som en kommunreform.

Igge Holmberg

lagtingsledamot (S).