DELA

Öppen fråga till Kastelholmssamtalens paneldeltagare

Deltagarna i dagens Kastelholmssamtal om fred har erbjudits möjlighet att på förhand att ställa frågor till panelens medlemmar professor Neta C. Crawford, doktor Nan Tian och Ålandsbankens vd Peter Wiklöf. Följande appell för fred i Ukraina vill jag lämna in:

Alla är vi lika upprörda över det brutala angreppet på det självständiga Ukraina och över det blodiga kriget. På olika sätt visar vi vår sympati och solidaritet med landet, allt mera uppgivna över tiotusentals människoliv som offras och ofattbar materiell förstörelse.

Vi känner att detta måste få ett slut med en rättvis, bestående fred. Vi fruktar en eskalering ödesdiger för mänskligheten. Likväl tycks de diplomatiska ansträngningar som skulle kunna leda till en lösning frustrerande långt borta.

Hur bedömer ni, värderade föredragshållare, förutsättningarna för ett fredsinitiativ i Ukrainakonflikten med utgångspunkt i Ålandslösningen? Har vi på Åland nycklarna till en bestående, fredlig lösning för kriget i Ukraina?

Det har sagts att i Ålandslösningen ingår de mest lyckade och långlivade stormaktsöverenskommelserna som någonsin slutits. Kan den hjälpa oss att hitta en lösning för minoriteterna i östra Ukraina och på Krim som samtidigt ger säkerhetsgarantier åt berörda stater?

– Ålandsöarna demilitariserades vid fredsöverenskommelsen efter Krimkriget mellan stormakterna Storbritannien, Frankrike, det Turkiska imperiet och Ryssland. Demilitariseringen (under fredstid) slogs fast på nytt och förstärktes med neutralisering (i krigstid) av Nationernas förbund i Genève 1921.

– Ålänningarna gavs autonomi och vidsträckta nationalitetsgaranter (språk, kultur et cetera) av Nationernas förbund 1921.

Värderade föredragshållare, med era internationella erfarenheter har ni möjlighet att bedöma min fråga och rekommendera en strategi. Eftersom den åländska autonomin saknar utrikespolitik och diplomati bland sina verktyg är den naturliga kanalen för oss den tredje sektorn, där ju också Ålands fredsinstitut verkar. Kan just tredje sektorn vara det spår som leder till förhandlingar? Den är inte part i målet som många nationalstater.

Kan du, professor Crawford, med dina kunskaper om den internationella fredsrörelsen, och du, doktor Tian, med din bakgrund i Sydafrika och WWF, vänligen rekommendera renommerade representanter för den tredje sektorn som tillsammans, under Ålands fredsinstituts paraply, kunde initiera en process som leder till fred. Kan Ålandsbanken med sina internationella kontakter och sitt miljöengagemang hjälpa till vid kontaktskapandet?

Jerker Örjans