DELA

Öppen fråga till ansvarig minister

I slutet av förra året beslöts att Ålands vårdinstitut skulle utrymmas på grund av påstådda problem med mögel. Beslutet togs överraskande snabbt och, som jag själv betraktar det i backspegeln, av högsta ansvariga minister – Camilla Gunell.
Själv arbetar jag på skolan som dataansvarig och hade därför god insyn i skolans ”alla skrymslen och vrån” bland annat ventilationssystem. Trots det (eller kanske just därför) kunde jag aldrig på allvar ta den rådande ”mögelhysterin”, med ledande tjänsteman som främsta påpiskare.
Den normala rutinen innan en landskapsbyggnad utryms ”hals över huvud”, hade jag hoppats var att prover och analyser görs innan beslut. Tyvärr inte! Fortfarande saknas svar på de analyser som gjordes i början av året trots att det skulle ta ”drygt två veckor”.

Eftersom beslutet för mig personligen fick högst allvarliga konsekvenser – jag förlorade mitt arbete – söker jag givetvis svar på frågan ”Varför”.
Jag har haft god tid på mig att söka svaret, jag har de senaste två månaderna arbetat kvar i de ”mögelskadade” utrymmena. Trots att jag förvisso är överkänslig i mina andningsorgan för bland annat mögel, har jag själv inga som helst tankar på att skolan skulle vara drabbad av allvarliga problem av den karaktären.
Svaret jag hela tiden återkommer till är helt enkelt att skolan utrymts på grund av att lokalerna är lämpliga att utnyttja för annat ändamål.
Att anta att det alternativa utnyttjandet skulle vara ett framtida centralkontor för den planerade gymnasieskolan, modell Struktur-07, tror jag inte är långsökt.

Som slutlig förhoppning om att få det svaret jag letat efter hela vintern, riktar jag mig nu till ansvarig minister Camilla Gunell för att höra hennes förklaring. Det kan ju dessutom vara av allmänt intresse nu i dessa valtider.
Med vänlig hälsning
Hans Andersson