DELA

Öppen fråga om Pommerndockan

Då man läser tidningarna nu när den hetaste debatten bedarrat, förefaller det som om det är ofrånkomligt att en docka av det ena eller det andra slaget kommer att byggas.

Det vill säga om man går in för att bevilja tilläggsmedel trots att den ursprungliga dockan kapats både på tvären och längden, och de ansvarigas försäkran – att det inte blir mer pengar.

Om man skall se något positivt i det hela så förefaller det i alla fall som om kommittén åtminstone tänkt till och gått in för ett alternativ som åtminstone är genomförbart.

Jag har dock en öppen fråga till Barbara Heinonen, Mats Perämaa, Tage Silander och Roger Jansson.

Hur resonerar ni när ni med berått mod slänger 6 miljoner i sjön, i stället för att satsa motsvarande summa på verkligt underhåll av Pommern? 6 miljoner som kan portioneras ut över tid och alltså inte måste hostas upp direkt i sin helhet och som ger Pommern ett mervärde.

Om dockan förverkligas så skulle jag åtminstone vilja ha en förklaring till varför det blev som det blev.

Att Landskapsregeringen inte ser sin chans att få en egen docka för sina fartyg som kan disponeras för Pommerns 10-årsöversyner, förefaller som en gåta för mig.

Henry Höglund