DELA

Oordning och oreda i stadspolitiken!

Fullmäktige i Mariehamn införde 2013 en ny planerings- och budgetprocess. Det innebär att skattesatsen och nämndernas ramar fastslås redan i juni. Vinsten med systemet är att alla vet vad som gäller. Det riskerar inte blir stora förändringar sent i november som innebär ett stort arbete för förvaltningen att gör en ny budget till den första januari.

Hittills verkar förvaltningen tycka att det nya systemet fungerar bra. Politiskt finns det olika åsikter, starkaste förespråkarna har funnits bland moderaterna, slå fast ramar och skattesatser i juni!

Liberalerna har accepterat den överenskommelsen och avvaktar en utvärdering. Inför behandlingen av budgetåret 2015, i juni 2014 ville liberalerna att staden skulle ha lite is i magen. Under flera år har inbesparingar genomförts, fastighetsskatt införts, avgifter och kommunalskatt höjts. Mariehamns ekonomiska problem består av mycket mindre skatteintäkter från företagen (samfundsskatten). Skillnaden mellan nu budgeterad nivå och medeltalet av åren 2000-2012 är 6 miljoner euro.

Vi ville inte höja kommunalskatten 2015. Vi ville ha ett helt skatteår som facit innan vi var beredda att höja igen. Vi trodde också på en stabilare marknad, att samfundsskatteintäkterna skulle stabiliseras kring 4-5 miljoner. De partier som gick in för ytterligare en kommunalskattehöjning, moderater, socialdemokrater och centern, var indignerade. Det visar sig nu att liberalerna fick rätt på samtliga punkter.

Det är på sin plats att stadsstyrelsens ordförande Petri Carlsson håller sig till överenskommelser eller för att citera honom själv så sent som i juni 2015, ”lagt kort ligger” och inte låter sig förblindas av det stundande valet. Ålands framtids Rolf Granlund behöver uppenbarligen friska upp minnet så att nästa kria på insändarplats i alla fall innehåller ett uns av sanning. Mariehamn bör inte hänge sig åt kvartalsekonomi.

Katrin Sjögren och Krister Norrgrann,

liberala stadsstyrelseledamöter