Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Önskemål för en 94-åring

Min mamma fyllde 94 år i söndags. Hon har funnits i hela mitt liv och lärt mig mycket. De senaste åren har hon lärt mig att äldrevården till vissa delar är eftersatt och behöver utvecklas för att våra gamla skall få ett värdigt avslut på livet. Bristerna kan ibland innebära en svår utsatthet som genast skulle leda till en anmälan om det handlade om barn.

Därför bör äldrevården prioriteras kommande mandatperiod:

• Fler och mer flexibla äldreboenden för olika behov hos de äldre.

• Lagstiftad miniminivå för bemanningen inom äldrevården.

• Högre löner till personalen inom omsorgen, de utbildade måste behållas.

• Satsning på god arbetsledning och eget ansvarstagande inom äldrevåden.

• Genomför kommunreformen för starkare kommuner med mer resurser.

Allt de här kostar pengar, men vi har råd att ta hand om våra gamla på ett värdigt sätt. Och det är glädjande att snart sagt alla i valet vill proritera frågan.

Grattis alla äldre, ni är valets vinnare!

ULF WEMAN (S)