DELA

Onödigt svartmåla stadens ekonomi

Socialdemokraterna skrev i maj i fjol att mycket tyder på att den ekonomiska svackan är bakom oss och att det därför är omotiverat att svartmåla stadens ekonomiska läge och ta denna svartmålning som intäkt för att skära ner och försämra servicen till stadens invånare. Siffrorna för de första fyra månaderna 2011 pekade på att stadens skulle göra ett rejält överskott år 2011 om den positiva trenden höll i sig.

Nu har vi facit i hand. Vi hade rätt. Trenden höll i sig och staden kommer enligt uppgifter från stadskansliet att överskrida det budgeterade resultatet för 2011 med ca 1 miljon euro. Staden kommer således att redovisa ett överskott på 1,4 – 1,5 miljoner euro för 2011. Resultatet för 2011 framstår som ännu bättre om vi beaktar att stadens bokslut för 2011 belastas av en icke-budgeterad summa på ca 1,8 miljoner euro som betalats till Vikinglinjen för att bilägga tvisten om hamnavgifterna.

Ser vi framåt ka n vi konstatera att stadens ekonomi två månader in på 2012 pekar på en fortsatt positiv resultatutveckling jämfört med budgeten. Resultatet per 29/2 2012 är ca 50 % bättre än budgeten. Stadens nettoskulder var vid årsskiftet 29,4 miljoner euro.
Det svårt att förstå hur man, som framförallt moderaterna hävdar, kan anse att stadens ekonomi är katastrofalt dålig. Moderaternas gruppledare i stadsfullmäktige hävdar i dagens (29/3) Ålandstidning att staden 2011 hade ett budgetöverskott på 400 000 euro (verkligheten är ca 1 miljon euro), att stadens skulder uppgår till 35 miljoner euro (verkligheten är 29,4 miljoner euro per 31.12.2011). Gruppledaren säger vidare att det två månader in på 2012 ser ut som om det blir ett underskott i år (ganska vågad slutsats då resultatet per 29/2 är ca 50 % högre än budgeterat). Sparbetinget för 2012 på 800 000 euro uppnåddes med råge redan 2011.

Sparbetingen för 2013, 2,3 miljoner euro, och för 2014, 3,8 miljoner euro framstår i denna belysning som ytterst tveksamma. Om de okritiskt accepteras och genomförs leder det till en mycket kraftig försämring av välfärden och servicenivåerna i Mariehamn – helt i onödan.
Vi måste beslutsamt motsätta oss detta. Det minsta man kan kräva är att avvakta utvecklingen nu under 2012 och inte låsa sig för de enorma nedskärningar som aviseras för 2013 och 2014. Håller den positiva trenden i sig med ökade skatteintäkter kommer det inte heller att vara motiverat med jättestora nedskärningar i välfärden.

Socialdemokraterna är eniga med övriga partier att staden ska genomföra det investeringsprogram som antogs i samband med 2012 års budget. Investeringarna ska genomföras utan att öka skuldbördan, vilket kräver ett årsbidrag på ca 10 miljoner per år. Vidare ska stadens nettoskulder minskas till 25 miljoner euro år 2015.
Socialdemokraterna är inte beredda att rusta ned välfärden. Vi är fortsatt öppna för måttliga skattehöjningar för att säkra att Mariehamn också i fortsättningen är en stad med god vård, skola och omsorg.
Kalle Fogelström (S)