DELA

Onödiga konflikter på Ålands Radio och TV

Med all tydlighet kommer misskötseln av Ålands Radio och TV i dagen. Nu senast i Runa Lisa Janssons insändare.

Redan den tidigare styrelsen i vilken RLJ satt med 2009 misslyckades med att få in de licensmedel som bolaget hade rätt till. Dessutom dränerades bolaget på pengar som överfördes till upphovsrättskostnader för svensk TV och kommersiell verksamhet som flera tidigare redogjort för. Tjänster drogs in och det blev kvalitetsförsämringar och bl.a ungdomsprogram försvann. Grunden till dessa tidigare försämringar är att ledningen för bolaget inte ägnat sig åt sitt uppdrag att se till att Ålands Radio och Tv haft tillgång till sina resurser.

Knappast går någon i strejk utan orsak.

Beträffande arbetsnedläggningen 2009 skriver RLJ att hon bad dåvarande Vd Pia Rothberg-Olofsson informera om styrelsen hade möjlighet att förhindra ”strejken”, men Rothberg rekommenderade inte ett ingripande.Att arbetstagarsidan lade ner arbetet under en dag när det handlade om indragning av arbetsplatser och allvarligt försämrade arbetsförutsättningar genom ytterligare dränering av resurserna var inte oväntat.

RLJ skriver ”Själv är jag emot sådana populistiska yttringar (som strejker) i liknande frågor, då jag anser att de inte hör hemma i ett civiliserat samhälle” .Skrämmande. Det handlar knappast om populism när anställda skall bli utan jobb och resurserna för verksamheten skärs ner drastiskt.

Hade en kompetent styrelse agerat i tid och för bolagets bästa så hade det funnits licensmedel för personal, verksamhet och den tekniska utveckling som blivit eftersatt. Konflikten hade undvikits.

Den uråldriga odemokratiska synen på företagsdemokrati lyser fram både 2009 och i dag. Försöken att söndra, härska och tysta kommer i dagen. Det är bisarrt att Ålands Radio och TV som skall stå för demokrati, fria ordet och öppenhet inte står för det inom den egna verksamheten.

För att det av allmänheten ägda public serviceföretaget skall förbli ett verktyg för demokratin och allmänheten behövs en kompetent styrelse och ledning som bär ett ansvar, ser till att få ordning på ekonomin så att det går att ha kvar kunnig personal och en teknik som hänger med i tiden. Det ger förutsättningar att upprätthålla ett kvalitativt programutbud.

Till och med landskapsregeringen har insett problemen och den 7 maj i år skrivit en ägarpolicy och riktlinjer för landskapsägda bolag. ”Utgångspunkten för varje nominering av styrelseledamot skall vara kompetensbehovet i respektive bolags styrelse. Det är viktigt att styrelsens sammansättning är sådan att styrelsen alltid har branschkunskap eller annan kompetens som är direkt relevant för bolaget, även när bolaget utvecklas och omvärlden förändras”.

Riktlinjerna ger förutsättningarna också för ett public serviceföretag i allmänhetens tjänst.

Rolf Lindqvist