DELA

Omtanke och humor i den goda vården

Jag har av oönskad anledning fått följa med stadens äldreomsorg under en lång, tung tid och då kunnat konstatera att den är fortsatt god, trots allt man hört och läst i massmedia och trots diverse inskränkningar inom vården. Det är helt klart personalen som tänjer sig i krissituationer. Utan att nämna några enskilda namn eller någon skild avdelning är jag övertygad om att samma grundvårdsprinciper följs på dem alla, åtminstone på den institution som bär en skeppsredares namn.

Vad har jag då fäst mig vid? Omtanke om patienten är en riktlinje. Humorn som genomsyrar arbetet en annan.

Vänlighet och likvärdigt bemötande är genomgående. Varje enskild patient blir sedd som just den unika person hon/han är. Allt det här skulle kunna sammanfattas i ordet yrkesstolthet, eller med andra ord att sköta sitt arbete med kunskap och hjärta, en grundbult i all vård.

En omistlig grupp inom äldreomsorgen är nattens änglar. Varje avdelning har sina egna nattskötare som en och en turas om att ta hand om nattarbetet på den egna avdelningen. Bara ljudet av ängelns steg eller lågmälda röst lugnar mången. Ibland vill någon ha något att dricka, ibland känns bädden för varm eller obekväm, ibland vill man fråga något som blivit oklart under dagen.

Allt det och mera därtill tar nattens ängel hand om. Den som inte själv kan byta ställning i sängen,och de är vanligen flera, får regelbundet hjälp med det av två par varsamma händer. Där två hjälpare behövs, hjälper man varandra avdelningarna emellan. Jag kan inte ens föreställa mig en god äldreomsorg utan dessa nattens änglar.

På det här sättet vill jag offentligt tacka just min avdelning för allt det goda vi fått ta del av.

Maj-Britt Jansson

pensionerad hälsovårdare