DELA

Omstart i stans äldreomsorg

Stadens äldreomsorg har stor personalbrist. Just nu behöver man 25 närvårdare till Odalgården, Trobergshemmet och hemtjänsten. Det är ganska lätt att förstå att 50 färre händer ”på golvet” får konsekvenser. Trycket på personalen som är på jobb blir nästan omänskligt och det blir mycket svårt att nå upp till den servicenivå som förväntas. Denna situation är inte ny och beror till stor del på hur äldreomsorgens ledning agerat.

När det blev känt, först via media, att man ämnade gå in för påtvingat treskiftsarbete med rotation så har det skett en massiv personalflykt från stadens äldreomsorg. Visst har många börjat studera, sjukskrivit sig, bytt jobb eller pensionerat sig tidigare men orsaken har ofta varit osäkerheten kring framtidens arbetssituation. En arbetssituation som personalen varken förr eller senare fått tycka till om i tillräcklig utsträckning.

Inför ett val är det viktigt att berätta hur man vill förändra saker och ting. Vi socialdemokrater förstår att vi inte ensamma kan få till en ny ledningskultur inom äldreomsorgen. Mariehamn ska ha ambitionen att vara en arbetsgivare som vill vara i framkant gällande hållbara arbetsvillkor och modernt nytänkande ledarskapskultur innefattande delaktighet.Vi vill ge personalen, klienterna och de anhöriga en mycket starkare röst.

Därför sträcker vi ut vår hand till övriga politiska partier i stan för att tillsammans backa bandet och göra en omstart i äldreomsorgen. Staden har som mål att vara en attraktiv arbetsgivare och enligt styrdokument och lagar SKA personalen delta i utvecklingsprocesser. Dessutom behöver vi få en mycket bättre framförhållning rörande platstillgången.

För kraven och förväntningarna kommer inte att minska, tvärtom. Och då vill vi här och nu berätta att vi håller linjen, vi vill prioritera äldreomsorgen och återigen göra den till en kronjuvel bland Mariehamns verksamheter. Personalen ska känna en stolthet över sitt arbete och känna en glädje över att gå till jobbet.

Det vill vi jobba hårt för nästa mandatperiod. Det är ett löfte.

TONY WIKSTRÖM (S)

SARA KEMETTER (S)

LENE-MAY LINDVALL (S)

HENRIK ”LÖKEN” LÖTHMAN (S)

MARIA SVENSSON (S)