DELA

Omställningsbudgeten är nödvändig

Under februari och mars sitter landskapsregeringen och arbetar intensivt med omställningsbudgeten. Den skall visa en hållbar ekonomisk förändring inom denna valperiod som sträcker sig till och med år 2015.
År 2007 hade landskapsregeringen ca 160 miljoner euro sparat i kassan. Dessa miljoner sparades under åren 1995–2007.
Under förra valperioden gjordes ett underskott om cirka 100 miljoner euro. Således återstår nu ca 60 miljoner euro. Under förra mandatperioden gjordes vissa mindre men inte tillräckliga omställningar.
Nu står vi inför en svår men inte omöjlig uppgift att bringa budgeten i balans så att inte obalansen fortsätter med upplåning som följd.

Med en budget om drygt 300 miljoner euro borde det gå att spara ca 15 miljoner euro (cirka 5 procent ). Vi bor trots allt i en av värdens rikaste hörn.
Vi politiker har nu ett mycket stort ansvar som vi måste axla. Ser vi på det åländska näringslivet som, trots stor oro i Europa, tar ett stort ansvar. Se bara på Sparhallssatsningen, Vikinglinjen och Eckerölinjens nysatsning på nytt tonnage, ÅCA mejeriets fortsatta nyproduktion av kvalitetsprodukter, Crosskeys framgångar osv.
Näringslivets framgångar har tillsammans med framsynta politiska beslut medfört att arbetslösheten är mycket låg.
Dessutom är räntorna rekordlåga. Så nog vore det förunderligt om inte vi politiker skall klara av att axla vårt ansvar så att inte vi efter år 2015 skall behöva ”brottas” med tunga ränte- och amorteringsutgifter.

Naturligtvis kommer budgetjusteringen till en balanserad budget att få viss konsekvens men inte betyder det umbärande för Ålands folk. Det kommer med all sannolikhet att betyda lite högre skatt, högre avgifter för samhällsservice (med skydd för de svagaste i samhället), lite mindre samhällsservice samt också vissa förändringar i samhällsservicestrukturen.
På det sättet får alla, förutom de svagaste i samhället, vara med och bära det oundvikliga, det vill säga en budget i balans.
För min del som gruppledare för Åländsk center kommer jag att ta ett stort ansvar i denna process.
Runar Karlsson (c)
Gruppledare