DELA

Omsorgen är viktigare än budgeten

Angående debatten i stadsfullmäktige om hur stadens personal mår vill jag dela mina tankar.

Jag kan inte skriva den här artikeln under eget namn, eftersom Mariehamns stad är en av de största arbetsgivarna inom sociala sektorn och att kritisera dem offentligt kan få konsekvensen att man inte är anställningsbar i framtiden, eller får dåligt rykte bland andra arbetsgivare. Men det känns viktigt att skriva det ändå.

Som anställd inom stans sociala sektor ser man många engagerade människor komma och gå. De kommer med engagemang och nytänk, en vilja att få människor att må bra och göra ett bra jobb. De går frustrerade och utbrända för att de inte kan jobba inom en verksamhet som inte låter dem utveckla och utvecklas.

Många går frivilligt, andra får veta att deras tidsbundna förordnande bara upphör och inte förnyas. Man tar in personal som är mindre besvärlig och gör som ledningen säger istället. Som anställd får man uppfattningen att ledningens främsta syfte med sitt jobb är att hålla den budgetram politikerna satt, och att uppgiften att se till att människor får den service de behöver, kommer i andra hand.

För oss som jobbar på golvet är det tvärtom, och det blir en ständig konflikt. Att påtala brister eller avvikande åsikt i hur verksamheten ska skötas, leder i många fall fram till ett samtal med någon eller några i ledningen, oftast utan att man fått veta på förhand vad mötet ska handla om.

Ledningen är dåligt insatta i de policys som ska styra deras verksamhet, och omsorgen utgår inte från klienternas bästa utan från hur ledningen bestämt att man ska jobba. Det finns ingen flexibilitet eller utrymme för att anpassa omsorgen efter klienternas behov, och såna förslag möts med orden ”så jobbar vi inte” eller ”det ska vara lika för alla” eller ”det finns inte i budgeten”.

En tävling där man ska hitta på förbättringsförslag lär inte ändra detta. Personalen har nog hur många sådana som helst och det naturliga skulle vara att arbetsmiljön är sådan att man har möjlighet att lyfta dem kontinuerligt men så är det tyvärr inte idag. Inte finns det heller en känsla av att ledningen bryr sig om hur personalen mår.

Om inte stadens politiker tar krafttag och verkligen prioriterar den sociala sektorn kommer varken barnskydd, äldreomsorg, handikappservice eller någon annan del av verksamheten att bli bättre, snarare tvärtom.

ANONYM

SVAR PÅ INSÄNDARE:

Mariehamns stadsdirektör Barbara Heinonen säger till Nya Åland att staden just nu genomför en medarbetarenkät och ber att få återkomma till ärendet när enkäten är sammanställd.