DELA

Omsorg viktigare än prestige

Årets remissdebatt om Ålandsbudgeten 2016 utvisade tydligt en sak: av de nuvarande regeringspartierna har moderaterna svårast att inse allvaret med ett växande underskott i den offentliga ekonomin.

Hur ska undertecknad annars tolka de starka reaktionerna på mina ord om att jag personligen ångrar några av de kostnadsdrivande reformerna som avgående regeringsblock drev igenom så sent som i år? Förnyat hemvårdsstöd och förbättrat stöd för vuxenstudier är bägge exempel på reformer som kan försvaras på alla sätt utom på en grund: vi har inte råd. Vi närmar oss 20 miljoner euro i årligt driftsunderskott.

Långsiktigt ingen hållbar politik.

Mitt anförande väckte som sagt var särskilt MÅS:s representanter till liv och kollegan Johan Ehn anklagade t o m mig och Centern för att vara illojala. Varför tar moderaterna så på näsan över att ett annat parti erkänner att det varit med och drivit en mindre klok politik? Är det för att de var just MÅS som inom regeringsblocket drev på att reformerna skulle genomföras och trots att det i bägge fall visade sig att prislappen steg dramatiskt?

Johan Ehn återkom i debatten även till det både det beryktade LBU-programmet och avbytarsystemet och passade på att beskylla Centern för högre utgifter. Sanningen är ju den att Centern såg till att nedskärningarna halverades i förhållande till den s.k. omställningsbudgeten.

Med tanke på det utsatta läget delar av livsmedelsklustret befinner sig i, inte minst till följd av de ryska motsanktionerna, är jag ytterst glad över att Centern hade modet att säga nej och tacksam över socialdemokraternas stöd i ett spänt läge.

För Centern är det självklart att omsorgen om både befolkningen och ekonomin väger betydligt tyngre än enskilda politikers prestige över att de faktiskt tvingas lyssna på alla som samarbetar inom ett regeringsblock.

Lika självklart är det att Centern ser den offentliga ekonomin som en helhet, dvs. vi tar ansvar för att påförandet av nya lagstadgade uppgifter på kommunerna också ska innehålla en ekonomisk kompensation. Men nu kanske vi går mot nya tider även till denna del?

Harry Jansson (C)

Partiledare