DELA

Ömsesidig språkpolitik

En eller två timmar undervisning i annat modersmål än svenska leder inte till att Åland förfinskas. Möjlighet till hemspråkundervisning är att värdesätta andra språk och visa förståelse för de föräldrar som vill att deras barn skall bibehålla och stärka sitt andra modersmål.
Vi ålänningar som själva är en språklig minoritet och vet hur det känns när vårt språk inte värdesätts och respekteras borde ha lätt att förstå inflyttade föräldrars känslor i detta avseende. En par timmars hemspråksundervisning i veckan när det är möjligt är integrationspolitik. Den bygger på ömsesidighet.

Att uppmana inflyttade att enbart tala svenska och bli som vi är assimilation. Något som dessutom för de flesta inflyttade inte är möjligt eller önskvärt. Svenska är och förblir det enda officiella språket på Åland. Det accepterar de inflyttade. Att de önskar att deras barns modersmål trots det respekteras är inget vi behöver vara rädda för. Den respekt vi visar inflyttade får vi tillbaka tusenfalt. Live and let live.
Barbro Sundback (s)