DELA

Ömsen värnar om sina ägare

Tack Mosse Wallén för din insändare. Som styrelsens ordförande är jag tacksam för att våra kunder – i egenskap av delägare i Ömsen – är intresserade av bolaget.

Ömsen är ett ömsesidigt försäkringsbolag vilket innebär att samtliga premieinbetalare är delägare i bolaget. Vi har en stor marknadsandel på Åland vilket gör att vi är ödmjuka inför vår viktiga uppgift i det lokala samhället. Ömsen, och därmed våra delägare, har bistått med sponsorering till det åländska samhället under i stort sett lika många år som vi varit verksamma – 153 år.

Totalt har vi gett till föreningar, sportklubbar och kulturföreningar ett årligt sponsoreringsbidrag på cirka 200 000 euro. Det är vi stolta över.

Vi har också via vår Hemömsförsäkring gett premieåterbetalning till våra trogna kunder/ägare på cirka 2 500 000 euro per år.

Ömsen är ett välskött bolag som varje år genererar vinst, utdelning och sponsorering till våra ägare/kunder i det åländska samhället.

Vi verkar i en konkurrensutsatt värld. Nya regler för försäkringsbolag innebär att det i framtiden inte är lika förmånligt att äga aktier. Vi har därför i styrelsen tagit ett beslut om att sälja en stor del av vårt innehav i Ålandsbanken.

Vi har fattat beslutet att vi ville eftersträva att sälja hela börsposten vid ett tillfälle. Av erfarenhet vet vi att börjar vi sälja mindre poster är risken stor att priset sjunker allt eftersom.

Vi var transparenta med vår försäljning och hade många kontakter. Vårt besked till samtliga intresserade var att vi ville sälja hela posten. Det visade sig svårt att på egen hand sköta affären varför vi gav uppdraget till en extern aktiemäklare.

Mäklaren lyckades med det vi förutsatt oss – att sälja hela potten.

Ömsen fick 15,00 euro per aktie, och om den nyligen erhållna dividendutdelningen på 70 cent i tillägg räknas in så blir det 15,70 euro per aktie. Det innebär att vi fick ett pris över rådande börskurs. Totalt har Ömsens kunder/ägare tjänat cirka 1 000 000 euro på affären.

Vi är nöjda med affären. Den har gett oss, och våra delägare, ett bra pris och vi har dessutom sålt hela den börspost vi förutsatte oss.

I denna affär , liksom i andra större affärer, är det styrelsen som tar beslutet – även denna gång. Styrelsen har även en nära dialog med förvaltningsrådet, vars roll är att övervaka den förvaltning som styrelse och VD ansvarar för. Styrelsen och förvaltningsrådet har träffats två gånger hittills i år.

När det gäller våra planer på att förnya Mariehamns centrum är ännu inte sista ordet sagt om hur det blir. Vi från Ömsen inväntar hur Mariehamns stad ställer sig.

Vad vi vet är att en stor del av mariehamnarna uttalat sig positivt om att det händer något nytt i centrum.

Vi är nöjda med vårt projekt så långt – men vi är samtidigt medvetna om att det ännu är långt kvar till att gå i mål.

Vi vet också att arkitektur intresserar många och att det ofta finns lika många åsikter som det finns människor. Hittills tycker vi att vi fångat en balanserad, bra och ändamålsenlig lösning med vårt förslag – varför vi i dagsläget inte tycker det är aktuellt med en tävling.

Det viktigaste nu är att avvakta och se vad Mariehamns stad kommer fram till. Vi på Ömsen är redo att börja bygga omgående.

Vi är övertygade om att Mariehamn och Åland mår bra av förändring, framåtanda och därmed fortlevnad.

Låt oss tillsammans göra det bästa för vår stad och Åland – alla vi som bor här.

I och med denna förklaring av vår aktieaffär anser vi den diskussionen avklarad.

ANDREAS REMMER
STYRELSEORDFÖRANDE, ÅLANDS ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAG