DELA

Ompröva taxa för skärgårdstrafik

Förutsättningarna att bo och skapa inflyttning monteras sakta ned!
Kostnaderna för oss som bor i skärgården ökar och ökar och servicen minskar.
De senaste åren har det varit omöjligt att få ut veterinär till skärgården, trots att vi också betalar skatt för det. Då menar jag inte att man alltid ska kunna få ut veterinären, men ett par gånger om året borde vara möjligt för att få hjälp med åkommor som inte är akuta. Framför allt för oss som har stora djur som hästar, skulle de underlätta mycket.

Inte nog med det, nu läser jag med förskräckelse att vi skärgårdsbor ska börja betala för att fara med våra hästar när vi ska på tävlingar, till hovslagare och till veterinär.
”Årskortet inkluderar från och med årsskiftet endast låg släpvagn, inte hög släpvagn eller husvagn.” (Ålandstrafikens hemsida).
Jag sitter själv i nämnden som i Kumlinge handhar trafikfrågorna och ingen från trafikavdelningen har så vitt jag vet, frågat om vad denna nya regel har för konsekvenser för oss som bor i skärgården.

Hästarna har de senaste åren ökat i skärgården och i Kumlinge har vi gått från 0 till idag minst 13 hästar några extra under sommaren. Hästintresset är en viktig pusselbit som gör att folk vill bo här.
Jag vill att infrastrukturminister Veronika Thörnroos genast omprövar detta beslut. Det handlar inte om pengar, utan bara en fungerande jämnlik infrastruktur som ger likvärdiga möjligheter att bo och leva på Åland.
Mia Hanström
Kumlinge