DELA

Ompröva den subjektiva rätten till barnomsorg

För två år sedan godkände en majoritet i Ålands lagting den subjektiva rätten till barnomsorg utan att genomföra en konsekvensanalys. Denna rätt innebär att föräldrar kan lämna sina barn på dagis varje dag under dagisets öppettider, oavsett om vårdnadshavare arbetar, är arbetslös, har semester, är ledig med syskon et cetera.

Nu ser vi effekterna som Ålands Framtid tidigare varnade för. Barnens dagar på dagis har blivit längre, ofta längre än en vanlig arbetsdag för vuxna. Dessutom finns det barn som inte får en enda sammanhängande semestervecka under året. Antalet inskriva barn på dagis har ökat drastiskt, samtidigt som larmrapporter visar att dagispersonalen är överbelastade och att många väljer att sluta. Vad händer den dag då daghem tvingas stänga på grund av personalbrist?

Våra barn behöver all tid med familjen, trygghet och avkoppling från vardagsstressen. I en tid där barn allt tidigare översköljs med digital information som ofta saknar social förankring. Samtidigt som vi vuxna frågar oss varför våra barn och unga mår allt psykiskt sämre?

Jag uppmanar Ålands Landskapsregering att ompröva den subjektiva rätten till barnomsorgen med det snaraste och inte vänta till år 2025 samt säkerhetsställa att barnen genom lagstiftning har rätt till vila och ledighet.

JONNY LANDSTRÖM

ÅLANDS FRAMTID