DELA

Omoraliskt skära i sjukvården!

Enligt vad som sipprat ut till offentligheten föreslår ÅHS ledande tjänstemän, som svar på sparbeting satt av landskapsregeringen (LR), kännbara nedskärningar av väsentlig sjukvård som nu erbjuds gemene kvinna och man av ÅHS. Vad man kan förstå är att ”hela avdelningar” kommer att försvinna.
Alla förstår att LR måste skära ner utgifterna då klumpsumma och flitpengar minskar kraftigt. Minskningen av inkomsterna är så stora att extraordinarie åtgärder måste genomföras. Sedvanlig ”osthyvling” är utesluten. Frågan är då var kan man skära och samtidigt minimera de negativa följderna för vanliga ålänningar. Vi får dock inte riskera att tappa bort välfärdssamhället där god sjukvård för alla är en av hörnpelarna.

För min del är det helt klart att en nedmontering av den allmänna sjukvården är bland det absolut sista man ska ge sig på. Det finns definitivt annat som bör sättas under lupp förrän man skär ner i sjukvården.
Näringslivsavdelningen är ett exempel där man bör skära ner. Det är orimligt att 50-60 anställda på näringslivsavdelningen skall fortsätta att dutta med ca 600 lantbruksföretagare. Dagens lantbruksföretagare är välutbildade och kunniga inom sina områden och klarar sig mycket väl med några få stödpersoner inom landskapsförvaltningen.
Ett annat exempel är Naturbruksskolan som bör läggas ned på grund av brist på elever i stället för att ges konstgjord andning. Ytterligare exempel är skärgårdstrafiken som säkerligen kan rationaliseras med trimmade tidtabeller och mindre personal.
Om valet står mellan kraftigt nedskuren näringsavdelning, stängning av naturbruksskolan eller nedtrimmad skärgårdstrafik och försämrad sjukvård torde svaret vara givet. De allra flesta ålänningar anser säkerligen att det är sjukvården som skall prioriteras. Man måste våga välja mellan vad som ska bort och vad som ska fortsätta. Landskapets finanser är ett kommunicerande kärl.

Överhuvudtaget borde LR, eller varför inte lagtinget, besluta att inkalla utomstående, oberoende sakkunniga för att göra en förutsättningslös analys av landskapsförvaltningen för att få fram förslag och idéer om hur man kan ta bort onödigheter och göra det nödvändiga på ett mer rationellt och billigare sätt. Så gör man inom den privata företags- och organisationsvärlden då det kniper, man inkallar utomstående expertis.
Talman Roger Nordlund gick ut i pressen för några månader sen och sa att det är dags att fatta ”hårda” beslut. Det verkar som om dessa ”hårda” beslut i varje fall inte berör centerns intressesfär och hjärtefrågor. Inte heller verkar Nordlund vara intresserad av att göra en ”hård” översyn över landskapsförvaltningen.
Nordlund rop på ”hårda” beslut klingar sålunda ut i tomma intet. Att gå lös på sjukvården däremot verkar vara helt OK för den sittande lib/center regeringen.

Jag anser att hela maktetablissemangets sätt att agera är ansvarslöst och djupt omoraliskt om det blir så att det är sjukvården man slaktar utan att först kritiskt granska var man alternativt kan dra ner utgifterna. Någon debatt eller resonemang om hur man ser på prioriteringarna då det gäller landskapsförvaltningens olika delar har åtminstone inte förts i offentligheten.
Det råder alltså fortsatt midnatt i LR och tystnad råder%u2026
Kalle Fogelström (s)