DELA

Omoraliskt och omänskligt förfarande kring Eat

Öppet brev till stadsfullmäktiges- och stadstyrelsens ordförande

Åtminstone jag blir förfärad när jag via media tar del av vräkningen av företaget Eat på Torget. Det som också gör mig förvånad är vilken skillnad Mariehamns stad förfaller ha på olika näringsidkare när det gäller krav på året runt öppet tider mm.

Jag har förstått att upprinnelsen till tvisten är en konflikt med vissa tjänstemän på Mariehamns stad och att det från deras sida gick prestige i frågan. Konsekvenserna av vräkningen blir förödande för näringsidkaren, han förlorar hela sitt livsverk och Mariehamns stad konfiskerar hela anläggningen i sann Putin-anda.

Hade däremot Mariehamns stad följt avtalet tills det gick ut, hade de löst in anläggningen. Men nu när hyresavtalet hävs utgår ingen ersättning. I stället säger tjänstemän på staden enligt media att ”De som är intresserade av att driva verksamheten får anmäla sitt intresse.” Jag anser att förfarandet är högst omoraliskt och omänskligt.

Och jag vill därför rikta en direkt fråga till stadsfullmäktiges ordförande Christian Beijar och stadstyrelsens ordförande Petri Carlsson som de högsta politiska företrädarna i staden.

Anser ni att Mariehamns stad agerar på ett anständigt sätt när man på detta vis konfiskerar en enskild näringsidkares egendom och vid bringar denne troligtvis skulder för resten av livet. Om Ni förhoppningsvis inte anser det, så är min följdfråga.

Vad kan ni tänka är att göra för att inte förstöra livet för en duktig företagare?

Vänligen

Anders Eriksson

Jomalapolitikern Anders Eriksson (ÅF) kunde ha diskuterat frågan om Eat vid torget med oss i lagtinget där han träffar oss nästan dagligen. Alternativt kunde Anders ha frågat sina partivänner i staden. Ålands Framtid hade ordinarie plats i stadsstyrelsen när besluten togs enhälligt. Det är mycket beklagligt att det slutar på det här sättet, men staden har ansträngt sig för att åstadkomma en lösning tillsammans med företaget så att avtal följs.

Ärendet gällande Eat har pågått under många år. Brister har påpekats i många omgångar utan framgång. Otaliga samtal och diskussioner samt protokollförda möten har hållits. Det är inte bara vissa tjänstemän som varit inblandade. Flera olika tjänstemän och stadsstyrelser har varit eniga i frågan.

Vad gäller själva domstolsprocessen var staden öppen till att hitta en förlikning, alltså i motsats till det som hävdats i media, men då krävs tillräckligt och korrekt underlag, vilket inte har tillhandahållits. Detta har påpekats flertalet gånger till motparten utan framgång. Staden kan inte godtyckligt betala ut pengar utan grund. Detta skulle strida mot lag och även stadsstödsregler.

Sen ska man komma ihåg att skäligheten till hävning med mera har bedömts av både tingsrätten och hovrätten. De har enhälligt kommit till samma slutsats.

Petri Carlsson

Stadsstyrelsens ordförande

Christian Beijar

Stadsfullmäktiges ordförande