DELA

Omöjligt att veta vad centern vill

Under förra mandatperioden inleddes arbetet med att förnya landskapsandelssystemet, under centerns ledning genom dåvarande finansminister Roger Nordlund. Det var en parlamentarisk grupp, dvs alla partier deltog. Ambitionen att få ett system som var enklare, mer förutsägbart och transparent var gemensamma för alla partier. Vid upprepade tillfällen ställdes frågan hur mycket pengar det var realistiskt att ladda systemet med, hur såg landskapets ekonomi ut?

Kommunernas totala intäkter är cirka 174 miljoner, var av landskapsandelarna utgör cirka 37 miljoner. Det arbetet avslutades inte utan rann tyvärr ut i sanden. För att komma vidare hade beslut behövts fattas.

Dessutom närmade valet sig. Facit vet vi idag. Vi gick in i den här mandatperioden med ett underskott på nästan 18 miljoner. Det är ett uttalat mål för sittande landskapsregering att få en budget i balans under denna mandatperiod. Det har krävts åtgärder, som också kraftigt kritiserats av centern, inbesparingar och effektiviseringar inom infrastruktur, vård och skola samt strukturella omläggningar som t.ex. finansieringen av Guttorp. Lyfter man blicken och försöker ha en helhetssyn som sträcker sig över nästa val ser man att landskapet har ett stort investeringsunderskott i form av brounderhåll och skärgårdstrafik (bortsett från kortrutten), jämställda löner, grön omställning, digitalisering och investeringar i äldreomsorgen.

Det är i princip omöjligt att veta vad centern vill. Det skiftar från dag till dag. När arbetet väl avslutades med det nya landskapsandelssystemet under finansminister Perämaas ledning godkände inte centern varken system eller inbesparing. Systemet är utpräglat regionalpolitiskt, en getabo får cirka 3000 euro/person, en mariehamnare cirka 500 euro/person. Nu säger man sig visst kunna omfatta en mindre inbesparing men man kommer inte med förslag på alternativt system. I samhällsdebatten har centerrepresentanter upprepade gånger vidhållit å ena sidan att en kommunstruktureform är onödig, kommunerna går 15 miljoner plus å andra sidan att en inbesparing av landskapsandelarna innebär katastrof (knappt 2,5 procent i intäktsminskningar). Centern fortsätter att skapa klyftor mellan skärgård, landsbygd och stad. Jag motsätter mig en sådan taktik. Det undergräver hela landskapet, tilliten i det åländska samhället och gagnar ingen. Åland är en helhet och vi kommer oändligt mycket längre med samarbete.

Katrin Sjögren

Lantråd