DELA

Omöjligt att förut-spå kostnaderna

När den planerade Pommerndockan presenterades för stadsfullmäktige omfattade projektet följande:

1. Betongdocka som står på pelare

2. Dykdalb mot sydväst som skydd

3. Strandkaj i trä som tillåter en mobilkran mitt på trädäcket

4. Verkstadsbyggnad om 140 kvadratmeter som även skall innehålla sociala utrymmen för arbetare och publika toaletter

5. Upprustning av 2 stycken befintliga sköljhus

6. Upprustning av hamnbassängen i söder

7. Småbåtshamn vid norra sköljhuset

8. Ny slänttrappa

9. Kobrygga från sjöfartsmuseet till Pommern

Kommittén har begärt in anbud på betongdockan (1) (dock utan pumpar,el,avlopp mm), dykdalben (2) samt strandkajen (3). Under anbudstiden inbegärdes även pris på rivning av befintliga bryggor där Pommern brukar ligga. Det visade sig att de inkomna anbuden blev för dyra så nu skall projektet , vet inte vilken del, ritas om och nya anbud skall inbegäras.

Under anbudstiden har plötsligt kobryggan (9) tagits bort från projektet och förts på Sjöfarts-museet,där den skall ingå i ett skilt projekt som inkluderar upplevelser ombord på Pommern till en beräknad kostnad om 2 miljoner. Vidare har det framkommit att strandkajen (3) skall bekostas av Mariehamns Hamn. Mariehamns Hamn bygger den av egna medel, så där bör knappast reserverade medel från finansiärerna beröras. Då frågar man sig om dockprojektet, som man begärt pengar till av Mariehamn Stad och Ålands Landskapsregering uppfyller vad man blivit informerad om och kan projektet fortsätta trots att endast betongdockan (1) och en dykdalb (2) ingår i de inkomna anbuden, som var för dyra?

Det saknas också en del i dockan för att den skall kunna användas. För punkterna 4 – 9 saknas pris. Punkt 3 bekostas skilt av Mariehamns Hamn.

Det är i dag omöjligt att veta vad projektet som helhet kommer att kosta med allt som presenterats.

Sten-Åke Häggblom