DELA

Omfattande reformer är igång

Regeringen har under mandatperioden satt igång arbetet med att planera och genomföra en omfattande utveckling och omstrukturering av landskapsförvaltningen: kansliavdelningen ersätts med ett regeringskansli, byggnadsbyråns fastighetsenhet ombildas till ett fastighetsverk, trafikavdelningen ombildas till en infrastrukturavdelning, Ålands digitala agenda, ÅDA Ab, har bildats och startat sin verksamhet, ett gemensamt servicecenter, ekonomikontor för den offentliga sektorn planeras, gemensam upphandling för landskapsregeringen och ÅHS till att börja med planeras, en ombudsmannamyndighet har bildats, avbytarservicen har privatiserats, driftsprivatisering av skärgårdstrafiken har delvis genomförts och mer planeras.

Detta är allt annat än en ”total genomklappning” lagtingsledamot Sjögren!
Att genom ÅDA modernisera och rationalisera den offentliga sektorns datahantering är inte ”socialisering” lagtingsledamot Asumaa!
Karl-Johan Fogelström (s)