DELA

Ombudsman för handikappade

ÅSUB ska på uppdrag av Landskapsregering göra en undersökning om de handikappades ekonomiska situation. Det kommer att bli mycket intressant att ta del av resultatet.
Men det är inte bara ekonomin som är knepig för dessa människor. Man behöver också få hjälp med tolkning av lagar, stöd i kontakterna med sin kommun, speciellt om man inte får den hjälp man anser sig behöva.

Det finns åtminstone sex olika lagar och förordningar, som i tillämpliga delar och tillsammans, ska bilda den lagliga grunden för allt som rör utvecklingsstörda och andra handikappade. Den här gruppen behöver en särskild ombudsman, som skall bistå med juridisk kunskap och stöd i kontakten med myndigheterna. Det kan vara med närvaro vid möten, skrivelser, besvär eller liknande. Och sist men inte minst informera om vilken hjälp som finns att få redan från det att barnet föds eller handikappet uppstår.

Hjälp behövs också vad gäller den ekonomiska situation som drabbar de funktionshindrade som inte har möjlighet eller kan arbeta. Deras inkomst som oftast kommer från FPA täcker inte månadsutgifterna. Dessa grupper får lita till utkomststöd eller att föräldrar eller någon annan anhörig stöder dem ekonomiskt. För att komma tillrätta med ovanstående behövs ett förändrat stödsystem och en ombudsman som stöder de funktionshindrade. Det kräver också politiker som vill driva dessa frågor.

Monica Häggblom (c)
Veronica Thörnroos (c)