DELA

Om Västerhamn

Socialdemokraternas stadsstyrelsemedlemmar Karl-Johan Fogelström och Sara Kemetter skriver i sin insändare att tidningen Nya Åland ”på ett förtjänstfullt och sakligt sätt informerat mariehamnarna och hela den åländska allmänheten om tillståndet i Västra hamnen”.

Låt mig då citera från Nyan den 9 och 10 september. Den rapportering som jag så starkt kritiserat:
%u2022 ”Det handlar om människoliv, det ser ganska farligt ut.” (rubrik)
%u2022 ”Om förfallet tillåts gå för långt kan kajerna 4 och 5 rasa ner i djupet.”
%u2022 ”Nej nu blommar löken. Ännu en hamnskandal är under uppsegling.” (ledare)
%u2022 ”På ren svenska; allt är åt helvete, men det är ingens fel.” (ledare)
%u2022 ”Medan strukturerna görs om rasar kajen.” (ledare)
%u2022 ”I värsta fall rasar kajen och drar med sig gångar och kanske också delar av terminalen i djupet.”

Om KJF och SK finner denna rapportering förtjänstfull och saklig avseende tillståndet i Västerhamn så lever vi nog allt på helt skilda planeter.
Trafikens propellerkrafter har dagligen sedan hamnen byggdes successivt eroderat hamnkonstruktionerna. När nya generationer färjor anlänt har dessa eroderingskrafter ökat. Därför har hamnen konstruerats allt kraftigare genom åren och är idag en synnerligen stabil stål- och betongkonstruktion, till alla delar injekterad i berg (gäller hamnens pelare vars antal beräknas vara cirka 3.000 st.).

Ett fortlöpande underhåll är inplanerat i hamnen. För kaj 4 beslöt den förra hamn- och räddningsnämnden under socialdemokratiskt ordförandeskap att renoveringar skulle inledas år 2014. Den tidtabellen följer nuvarande ansvarig nämnd. Hamnen är i mycket gott skick, men behöver fortlöpande renoveringar. Nu försöker vi finna tillräckligt med medel för detta.
Roger Jansson
Infranämndordförande