DELA

Om Vårdö-bron

Med anledning av Knut Mattssons insändare i tidningen Åland angående garantier för Vårdö bron, samt diskussioner med kvalificerade brobyggare vore jag tacksam att få svar på följande frågor.

1. Vilken form av garanti gavs av brobyggaren vid färdigställandet av bron.
2. Vilken helhetsgaranti kommer landskapet att godkänna av en eventuell entreprenör vid reparation vid reparation av nuvarande bro.
3. Vilka grundundersökningar har gjorts för att kunna beräkna rätta priset för en ny bro för att kunna jämföra priset med en ny bro kontra reparation av nuvarande bron med osäker hållfastighetsgaranti, samt oförutsägbara kostnader för att garantera den årligen ökande trafiken.

4. Vilka garantier kommer landskapet att få om man bygger en ny bro enligt gällande bestämmelser.
5. Är landskapets politiker införstådda med riskerna att reparera nuvarande bro.
Genom att fatta beslut om att reparera nuvarande bro, ”skyfflar”man över ett stort problem till kommande genarationer.
Norra skärgårdens vän
Kurt Eriksson