DELA

Om utdelningen av Hufvudstadsbladet

Med anledning av att Hufvudstadsbladet i dagarna gått ut med en enkät till de åländska prenumeranterna vill vi från Posten Ålands sida klargöra några frågor.
Diskussionen med Hufvudstadsbladet har närmast rört söndagsutdelningen, som är en kostsam historia för både Hufvudstadsbladet och Posten. Tyvärr blandar Hufvudstadsbladet i den aktuella enkäten ihop söndagsutdelningen med hela veckans distribution, vilket ger en felaktig bild.

Det är viktigt att påpeka att utdelningen av tidningar inte är en samhällstjänst. Söndagsdistributionen av Hufvudstadsbladt över hela Åland är dyr, då Posten betalar 30 personer för söndagsdistributionen på olika linjer över hela Åland, även i skärgården.
Men trots att Hufvudstadsbladet anser att man betalar för mycket för söndagsdistributionen så förlorar även Posten på den. Om Hufvudstadsbladet vill att söndagsdistributionen ska göras med stöd av samhällsmedel är detta en fråga för Ålands landskapsregering, eftersom det då handlar om ett distributionsstöd, något som i dag heller inte beviljas några andra tidningar som distribueras på Åland.

Utdelningen av Hufvudstadsbladet måndag till fredag sker i den vanliga postutdelningen, varför Posten då har full kostnadstäckning för tjänsten. Även utdelningen av Hufvudstadsbladet på lördagar löses genom samdistribution med tidningen Åland. Därför har vi kostnadstäckning även för lördagen.

Den jämförelse som Hufvudstadsbladet gjort med distributionen i fasta Finland är inte helt relevant, eftersom man på fastlandssidan kan samdistribuera tidningen tillsammans med andra tidningar. På vissa orter använder man sig också av så kallade kastlådor, där prenumeranterna går och hämtar sitt exemplar av tidningen i en gemensam låda mitt i byn. Det här är en hantering som också är möjlig på Åland och Posten skulle kunna erbjuda den till Hufvudstadsbladet.

Det enda som Hufvudstadsbladet så här långt har fått prisindikationer för gällande 2010 är söndagsutdelningen. Här har några olika alternativ diskuterats för att försöka få ner priset på söndagsdistributionen. Så här långt har Posten inte fått någon indikation om hur Hufvudstadsbladet vill göra. Flera av de alternativ som presenteras i enkäten har ännu inte efterfrågats officiellt av Hufvudstadsbladet.

Avslutningsvis kan sägas att Posten Åland gör sitt bästa för att hitta en konstruktiv lösning för den för bägge parter olönsamma söndagsdistributionen, för i det här ärendet sitter vi i samma båt som Hufvudstadsbladet.

Eivor Granberg
Affärsområdeschef
Posten Åland Posttjänster