Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Om stadens koncernstyrning

I tidningen och på senaste stadsfullmäktige har diskuterats Mariehamns stads styrning av sina bolag, det som kallas koncernstyrning. Uppenbart är att vi i stadsstyrelsen under denna mandatperiod inte lyckats fullt ut. Det vi alla läst om hamnbolaget och nu dieselmotorbolaget Enerexit är de mest lysande exemplen på det.

För arbetet med att uppmärksamma problemen i hamnbolaget fick både stadsdirektören och jag som stadens ägarrepresentant mycket ovett. Nu i efterhand och med bolaget i goda händer är jag glad att vi orkade fullfölja.

Men jag är övertygad om att koncernstyrningen kommer bli bättre. I arbetet med stadens förvaltningsstadgar, där jag deltar, ser vi ut att kunna enas om ett förslag till en bättre och mer professionell styrning av koncernen Mariehamn. Vad som inte kan bestämmas i den stadgan är hur posterna skall tillsättas i bolagens styrelser. Det blir nåt som partierna gör upp om efter valet. Jag vill att det i styrelserna till största delen ska sitta personer med branschkännedom och till en mindre del politiker.

Dessa politiker skall inte vara ledamöter av stadsstyrelsen eller den grupp som skall sköta koncernstyrningen. Så har det varit denna period. Stadsstyrelsen har granskat bolagen där stadsstyrelseledamöter sitter. Det tycker jag inte är ett bra sätt att styra staden.

JONNY ANDERSEN (Lib), ledamot av stadsstyrelsen