DELA

Om sportfiske, catch and release och gäddans framtid

Angående bilden på den skadade gäddan i Nya Åland den 5 april så vill jag ta tillfället i akt att kommentera lite saker angående gäddans situation på Åland samt catch ans releasefisket.
Vad som orsakat skadorna på gäddan på bilden kan ingen säga säkert. Jag är beredd att hålla med Kaj Ådjers på Fiskeibyrån som säger att det troligtvis är en gäddsax. Skadan är allt för stor för att vara en avkrokad gädda. Det händer även att gäddor skadas på ungefär samma sätt då de tas bort från nät och ”slängs” tillbaka. Men jag tycker det är onödigt att försöka hitta en gärningsman, huvudsaken att gäddan slipper det nu.
Catch and releasefisket efter gädda är idag en omtvistad sak. Och många gånger är det just andra så kallade fiskare som tycker det ena eller det andra. Jag kan inte riktigt se hur det skulle vara bättre för en gädda att snärjas fast i ett nät och sedan vänta i många timmar för att till slut bli på ihjälslagen. Eller ännu värre att fastna i en gäddsax som klyver övre käken och sedan simma omkring i ett antal timmar. Hur stressad är fisken då under en lång tid istället för någon minut vid sportfiske. Och sedan komma med försvaret: ”det blir i alla fall mat på bordet”. Så då är det alltså okey att pina en gädda, bara man slår ihjäl den sen och mal ner den. Så det är inte speciellt svårt att ta debatten om att fisken lider med en nät- eller saxfiskare.

Där sportfiske förekommer i världen finns självklart också catch och release, de går hand i hand.
Orsaken är att man inte längre behöver fisken till mat, utan är endast ute efter upplevelsen i själva fisket. Det är inte lätt att försvara detta fiskesätt eftersom det är levande varelser man håller på med, så respekten är viktig. Dessutom har det inte tills för ett antal år sedan funnits speciellt mycket forskning på området, det vill säga om fisken dör eller tar skada av att krokas av och släppas tillbaka. Det man nu börjar kunna se av alla resultat från olika forskningsprojekt är att fisken inte tar skada av catch and release fisket. Bland annat bedrivs ett märkningsprojekt här på Åland som också visar på positiva effekter. Jag tänker inte gå in i detalj på några av resultaten från de största undersökningarna men man kan ändå säga att den oberoende forskningen står på catch and releasefiskarnas sida. Dock gör jag det gärna vid en debatt.
Det viktigaste av allt är att det sköts på rätt sätt och med rätt metoder. Det finns i dag många hjälpmedel för att så fort som möjligt kroka av gäddan på ett så smidigt och skonsamt sätt som möjligt. Sportfisket förlorar på att gäddorna skadas vid återutsättning, då dyker det alltid upp synpunkter som den i tidningen. Sedan blandar man in alkohol i bilden för att svärta ner catch och releasefisket ytterligare.
Dessutom ”slänger” vi tillbaka gäddorna gärna så långt vi kan från båten.

Gäddan är
oändligt viktig för Åland, och på många ställen minskar den. Vad det beror på är det ingen som vet helt säkert men samma sak syns på fler ställen i Östersjön.
Landskapsregeringen införde några nya riktlinjer gällande gäddfisket på Åland, bland annat höjdes minimimåttet från 42 cm till 55 cm. Det var mycket efterlängtat men det borde varit 60 cm när man ändå höjde. Jag tycker även att all fisk över 75 cm ska släppas tillbaka, de är nämligen de viktigaste individerna för hela gäddstammen. Detta infördes till exempel i Sverige för ett antal år sedan och gäller även nätfångad fisk.
Man kan ju nämna, och slå hål på, myten om att man ska ta bort stora gäddor eftersom de gör så mycket skada. En myt som verkar leva kvar bland många främst äldre ålänningar. Fel, fel, fel som ”Brasse” brukade säga i tv.
En stor gädda är alldeles för värdefull för att slå ihjäl. Man borde även ha infört i lag en så kallad. ”bag limit” på max en gädda per person och dag. Det finns inget land i Europa med så frikostiga regler på gäddfisket som Åland har.

Vidare rekommenderar
regeringen att vattenägare fredar lekområden för fiske under leken. Detta är också ett bra initiativ som redan har visat sig genom flera fredade områden runt om på Åland. Till sist kom en rekommendation att hullingfria krokar skulle användas vid catch and releasefisket. Det skulle väl säkert vara bra och något som dom flesta sportfiskare skulle kunna tänka sig. Men hur skulle detta kontrolleras? Det blir ytterligare en sak för vattenägarna att kontrollera eftersom landskapet inte vill ta detta på sig.
Men det skulle verkligen behövas kontrollanter som skulle kontrollera allt från fiskekort till nätmaskor. Men Åland är uppbyggt av olika fiskelag och privata vatten och därför avsäger sig landskapet detta. Men som alla vet blir det idag konflikter med tjuvfiske samt annat.
Nästa åtgärd som regeringen borde införa är ett totalt säljstopp på gädda under våren. Ingen gädda bör säljas som matfisk under lektid. Att med berått mod fiska gädda med nät, ryssja eller spö i lekvik under lektid för att sälja till uppköpare för 0,70 euro/kg brutto borde förbjudas i lag. Vem som helst förstår ju att detta bara förstör för hela Ålands fiskenäring samt turismnäring. Ett undantag kan göras för att få fram rom till kläckning.

Till sist kan
jag kort säga att Åländska gäddklubben r.f. är under bildning. Den ska fungera som ett nätverk och intresseförening för olika personer som på något sätt har något med gäddan att göra. Vi kommer att informera om gäddfiske på Åland samt catch and releasefiske och lära ut det samma till ungdomar och andra intresserade. Vi kommer även att erbjuda gäddyngel till försäljning samt hjälpa till med att plantera ut dessa till olika fiskelag eller andra. Vidare kan vi hjälpa till med övervakning av vatten samt kontrollera fiskekort et cetera.
Vi kommer även att helt ideellt hjälpa sportfiskare från andra länder med frågor och svar gällande fiske på Åland. Helt enkelt försöka avhjälpa problem före dom uppstår.
Vi kommer att ta fram nya idéer på fisketävlingar på gädda runt om på Åland samt hjälpa till med de befintliga tävlingarna.
Vi kommer även att köpa upp gäddor över 100 centImeter från yrkes- och fritidsfiskare och släppa ut dom istället för att de ska slaktas. Vi kommer att betala mer än fiskuppköparna. Vi har som mål att fungera som en remissinstans för frågor gällande gäddfisket på Åland. Mer information om Åländska gäddklubben r.f. kommer snart.
Skitfiske!
Johan Boman