DELA

Om Socialmissionen och Matbanken

Vill ge beröm till Katrin Sjögren för att hon orkat engagera sig i frågan om Matbanken och Socialmissionen och tagit reda på fakta angående den anhållande om tilläggsanslag på 5000 euro från Paf, som diskuterats i spalterna.
Som minister Sjögren skriver så har inte de pengarna med Matbanken att göra – utan det är Socialmissionen som anhöll om pengarna för att kunna bedriva sin verksamhet.
Av dem skall 3000 euro användas till hjälpverksamhet som redan bedrivits under många år och 2000 euro skall gå till lön åt timanställda handledaren Anette Karlsson. Att hon den senaste tiden använt merparten av sina fem veckotimmar för att vara medadministratör vid Matbanken är en annan sak.

Då allmänheten informeras skall det vara rätt information. Att Socialmissionen är i behov av pengar för att kunna fortsätta verksamheten torde vara klart för de flesta och att vi är glada inom styrelsen om vi beviljas det ansökta tilläggsanslaget är självklart.
Doris Jansson