DELA

Om Slemmern

Kiki A-F lovsjunger i sin senaste spalt flera olika platser på Åland: Mariebad, Sjöfararkapellet, Lilla holmen, vattentornet och Kobba klintar. Som mariehamnare faller vi gärna in i hennes hyllning och tycker den är rättvis.
Däremot opponerar vi oss häftigt mot ditt förslag att ändra namnet Slemmern till Silverviken.

Fullmäktigebeslutet från 1952 med endast en rösts övervikt att ändra det då 90-åriga gatunamnet Södra Esplanadgatan till det banala Storagatan var inledningen på en period som strävade efter ett historielöst Mariehamn. Man gav på 60-talet klartecken för en rivning av hela innerstadens trähusbestånd. Mycket revs och stadsbilden splittrades. Vi ser nu tecken på återfall i kulturförakt och rivningshysteri.

Till skillnad från Mariehamn är namnet Slemmern urgammalt, sannolikt från medeltiden liksom namnen Övernäs, Ytternäs, Möckelö, Lemböte, etc.
Kiki, du kan inte mena allvar?
Folke Wickström
Jerker Örjans