DELA

Om privata parkeringsböter

Nya Åland skrev alldeles rätt om privata parkeringsböters laglighet, vilket dagstidningen Helsingin Sanomat i riket hade utrett. Det fanns dock ytterligare några viktiga synpunkter att ta del i ifall man funderar att på låta bli betala avgiften.
Professor i lagbruk Jyrki Virolainen anser, i motsats till professor i förvaltningsrätt Olli Mäenpää och professor i straff- och processrätt Matti Toivanen, att privata parkeringsböter ska betalas.

Rikets justitieminister Tuija Brax (grön) vill inte spekulera om den oklara situationen som har skapats av de olika tolkningar mellan riksdagens grundlagsutskott och Högsta domstolen. Ordförande i riksdagens lagutskott Janina Andersson (grön) tar inte heller klar ställning i frågan. Enligt Tuija Brax kommer det att ta lång tid för beredningen av ett nytt lagförslag, så bilisterna får leva i osäkerhet ännu ett bra tag. I riket finns idag redan c:a 40 stycken privata bolag för parkeringsövervakning.

Högsta domstolen hänvisar till det privaträttsliga avtal, vilket sker mellan bilisten och övervakningsbolaget genom skyltningen. Det finns inte idag detaljerade bestämmelser om hur informationen till bilisten ska utformas, i vilken storleksklass böterna kan vara eller betalningsskyldigheten mellan bilens användare och ägare. Detta gör frågan förstås ännu osäkrare.
Till sist bör man ge en varning till att låta bli betala parkeringsböterna. Vi kommer ihåg hur det blev med Mise-avgifterna! De som lät bli att betala eller prövade ärendet i rätten, fick i slutändan betala med ränta och gällande domstolsbehandlingarna, stå också för rättegångskostnaderna. Frågan verkar vara juridiskt så komplicerad att utgången är inte alls given.
Rauli Lehtinen