DELA

Om kulturens vikt

Kultur är ett mänskligt grundbehov. Det som satsas på kultur kommer tillbaka mångfaldigt i positiva ringeffekter. Allt i vårt samhälle går inte att mäta i avkastning och hårdvaluta.

Kulturen ska spela större roll i utvecklingen av Åland. Därför måste vi stärka kulturens mångfald, bl.a. de estetiska ämnena inom hela utbildningsväsendet och öka tillgången på kulturskolor och konstutbildningar. En viktig satsning är den grundläggande teaterutbildningen som landskapet planerar – kanske det t.o.m. blir i en kulturskola i framtiden.

Barn och unga ska få utveckla och ta i bruk de verktyg som konst och kultur ger, som gör att vi bättre förstår både oss själva och andra. Det är en av grunderna för det demokratiska samhället, därför får det inte bli en fråga om vad föräldrarna har råd med. Det är superviktigt att se till att alla barn och unga som vill ha en kulturhobby ska ha möjlighet till det.

En röst på mig är en röst på ett åländskt kulturlyft!

Maria Antman (S)