DELA

Om kongoleser och Sverigedemokrater

I tisdagens (21/7) Nyan diskuterar Daniel Lampinen Kongoleser och Sverigedemokrater. Om man bortser från den uppenbara ironin i ordvalet

(*Kongoles* är en pejorativ benämning som Lampinens meningsfränder öster om Skiftet plägar använda om oss ålänningar) så är jämförelsen märklig. Om man med *Kongoles* avser en person född i Kongo så är det något man föds till, inget man väljer. Att bli Sverigedemokrat är dock ett medvetet val. Man har då valt att sympatisera med en främlingsfientlig organisation. Ett medvetet ställningstagande.

Med andra ord är jämförelsen felaktig, men om vi ändå tvingas välja så tror jag att jag föredrar *kongolesen*. Bland dagens 49 SD-ledamöter i Sveriges riksdag är fem dömda för brott, bland annat förtal, misshandel och narkotikabrott. Det innebär en mycket kraftig överrepresentation.

Dessutom blir överrepresentationen större, ju grövre brott det är frågan om. Om vi pratar om domar för narkotikabrott ligger SD-riksdagsledamöter dubbelt så högt som utlandsfödda.

Således: Om man tillämpar Sverigedemokraternas eget resonemang, skulle Sverige vara en bättre plats som man deporterade samtliga Sverigedemokrater.

Anders Gustafsson