DELA

Om ingredienser på förpackningen

ÅMHMs kampanj ”Förpackningspåskrifterna i blickpunkten” har kommit till ingrediensförteckningen.
Ingrediensförteckningen anger vad som har använts vid tillverkningen av livsmedlet. Tillsammans med produktens namn avslöjar den nästan allt om det aktuella livsmedlet.
Ingrediensförteckningen känner du igen på rubriken ”Ingredienser” eller ”Tillverkningsämnen och tillsatser”. Det kan också finnas en längre formulering, t.ex. ”Vid bakningen har använts … ”

Livsmedlets ingredienser är uppräknade så att den ingrediens det finns mest av står först och den som det finns minst av står sist i förteckningen. Små mängder, under 2 %, får anges i valfri ordningsföljd i slutet av förteckningen. Den exakta mängden av en ingrediens måste bara anges för ingredienser som är avgörande för konsumentens val, till exempel mängden champinjoner i champinjonsoppa.

Allra sist i ingrediensförteckningen kommer tillsatserna. De tillsatser som använts vid tillverkningen av produkten anges med ett gruppnamn och dessutom med tillsatsens eget namn eller dess E-kod. Det kan alltså stå antingen antioxidationsmedel (citronsyra) eller antioxidationsmedel (E 330). Gruppnamnet anger tillsatsens funktion i livsmedlet. Bokstaven E framför numret visar att tillsatsen testats av EU och bedömts som säker att använda i livsmedel.

Information ges också för allergiker. Följande ingredienser som kan orsaka överkänslighet måste alltid anges i förpackningspåskriften, oberoende hur liten mängd det är fråga om: mjölk, ägg, fisk, skaldjur, de flesta nötter, jordnötter, soja, vete, råg, korn, havre, selleri, senap, blötdjur (bl.a. musslor), svaveldioxid och sulfit.
De här ingredienserna kan alltså inte ”gömma sig” bakom någon annan ingrediens. Det finns bara några få undantag från regeln. Det har vetenskapligt bevisats att vissa ingredienser innehåller en ytterst liten mängd allergen och att det därför är mycket osannolikt att den ska orsaka symptom. Två exempel är vete- och kornbaserad stärkelsesirap och sojaolja. Dessas källa behöver inte anges, utan i förpackningspåskrifterna kan det stå ”stärkelsesirap” och ”vegetabilisk olja”.

Om du undrar över livsmedlens förpackningspåskrifter kan du kontakta ÅMHM, som ansvarar för livsmedelstillsynen på Åland.
Tag gärna kontakt om ni vill ha mer information.

För Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet

Christel Mattsson
Miljöskyddsinspektör
Tfn: 528 610
christel.mattsson@amhm.ax