DELA

Om gallupar och statistik

Med anledning av meningsutbytet mellan å enda sidan Anders Enges och å andra sidan Matz Adamczak och Anna Björkroos (Nyan 6/8) skulle jag vilja komma med några kompletteringar främst med anledning av Mats ’ kommentar om Trump och Brexit.

I båda de fallen var det frågan om extremt små skillnader mellan alternativen, enstaka procent och faktum är att de nationella galluparna var bland de exaktaste sedan 1936. Dessa förutspådde att Clinton skulle vinna ”the popular vote” med 3 procent. I slutänden vann hon med 2 procent.

På delstatsnivå visade galluparna på extremt små skillnader och att i det läge påstå att Clinton hade en 90 procentig chans att vinna anser jag inte vara seriöst och kan de-facto ha påverkat valresultatet genom att vissa som annars skulle röstat på Clinton avstod från att rösta.

En annan anmärkningsvärd sak var att både Trump och Clinton var impopulära. Detta ser man på stödet för tredjepartskandidater som ökade markant.

Gallupar på Facebook har samma svaghet som att ställa sig på Torggatan och fråga. Man får inte ett urval som är representativt för väljarkåren, vilket gör resultatet skevt. Oberoende av hur många ålänningar som finns på Facebook så får man inte ett representativt urval där.

Många har inte konton och många som har skapat konton är inte aktiva på Facebook så Anders Enges kritik är definitivt berättigad i detta fall. Mats skall ha en eloge för arbetet han lagt ned och transparensen i uträkningarna, men vad jag saknar i Åland Gallup är tydliga uppgifter om felmarginalen.

Utan denna kan man omöjligtvis dra några slutsatser och det är därför oerhört viktigt att media då de presenterar resultatet av dessa gallupar är tydliga med vilken osäkerhet en gallup har.

Ett bra tips kunde vara att prata med personalen på Åsub och begära deras kommentarer!

ANDERS GUSTAFSSON