DELA

Om finskan på Åland

Som regelbunden läsare av den läsarägda Nya Åland har jag ofta med häpnad följt diskussionen beträffande bl.a. ortsnamnens språkliga form på kartor, som berör Åland samt nu på sistone även skrivelserna om polismästarens befogenheter att i sina till det finska fastlandet riktade tjänstliga kontakter använda det språk, som han i respektive fall anser vara mest funktionell.

Utan att mera kommentera det ovannämnda och finska statens plikt att vid behov ställa en tolk till förfogande uppstår det en fråga, om det inte ur åländsk synvinkel vore bra att kunna kommunicera även på finska, om motpartens kunskaper i svenska inte trots god vilja är på samma nivå som hans egna. Det kan väl även konstateras, att språkkunskaper är bra att ha, i t.ex. urdu eller finska, och det i synnerhet, om man t.ex. vill locka turister till att Visit(era) Åland.

Till slut vill jag bara säga, att jag känner många ”fastlänningar” som gärna talar och övar sig i svenska i praktiken och anser det vara fint att vi i ”riket” har två inhemska språk, trots att Åland officiellt är enspråkigt. Jag har sedan mellanskolan strävat efter att lära mig svenska och även lyckats med det åtminstone i den mån, att jag som språklärare får ge undervisning i andra språk även åt svenskspråkiga studerande.
Erkki Mikkola
Masku
P.S. Har kansliminister Lindholm inget vettigare att göra än att övervaka, vilka språk som används inom polishusets väggar. Det som gav undertecknad sista stöten till att skriva denna insändare var, när jag den 19.4 ca. kl 10.30 ringde 112 på grund av en tragfikolycka, i vilken en paketbil körde över en trafikfördelare mittemot polishuset i Mariehamn. Han som svarade på 112 sade, att han ingen finska förstår och förenade samtalet till polisen, där den jouhavande personen ej heller förstod finska – vilken tur att undertecknad kunde uttrycka sig på svenska – det kan väl inte förutsättas av polismästaren, att han alltid är tillgänglig!