DELA

Om ersättande trafik på Föglölinjen

Ålandstrafiken meddelar att det under tiden 5-18.10, då Skarven är på dock och ersätts av Knipan, kommer att uppstå situationer då alla fordon inte kommer att rymmas med på turerna. Det har återgetts i notiser i dagstidningarna men tarvar nog större utrymme. Vidare rekommenderar Ålandstrafiken i meddelandet att folk ska använda kollektivtrafiken under perioden.

Det kunde vara på sin plats att även informera om att det går att ta sig med fordon från Långnäs till Överö eller tvärtom, såvida det finns ledig kapacitet på färjorna, vilket brukar vara fallet så här års. Nu är trycket stort på nyttotrafiken till och från Föglö. Brobygget över Brändö ström och förberedande arbeten på bostadsområdet Ekholm innebär många tunga transporter vid sidan av fiskindustrins transporter. Pendlingen till/från Föglö har också ökat för varje år.

Kapaciteten förutspås inte räcka till under några som helst omständigheter på de mest frekvent nyttjade turerna. Tacknämligt är att man lagt in extra tur söndagen den 11 oktober. Skolornas höstlov infaller i slutet av perioden, vilket kanske även skulle tarva en extra tur.

Landskapsregeringen bör nu på kort varsel överväga att lägga in Odin på sträckan Långnäs-Överö-Långnäs för att tillmötesgå den tunga trafikens behov av att rymmas med på just den tur de logistiskt planerat in för att bland annat kunna kombinera med andra färjor och arbeten.

Näringslivets och pendlarnas behov är viktiga och får inte negligeras på det här sättet. Jag har regelbundet motionerat i lagtinget att landskapsregeringen måste presentera en plan på hur skärgårdsflottan ska förnyas och i vilken turordning det ska ske. Knipan måste ersättas snarast för att inte åsamka mer skada på trafikflödena vilket misskrediterar utvecklingen i skärgården i förlängningen.

Jag skulle inte vilja säga det här men kan ju ändå inte låta bli att konstatera att regioner som har tunnelförbindelse slipper den här typen av återkommande problem. För problem blir det.

RAINER JUSLIN (LIB)