DELA

Om erfarenhetsmedicin

Tack Eva Sjölund för dina artiklar om vaccinationer och alternativa terapier. I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet arbetade jag som sjukskötare i Schweiz. Där använde läkarna ört-omslag istället för antibiotika vid lunginflammationer på universitetskliniker.

För en ung sjukskötare kändes det osannolikt att detta skulle ha någon effekt. Men patienterna blev friska. I Tyskland har till och med akutsjukhus idag tagit i bruk alternativa metoder. Erfarenhetsmedicin kallas detta och finns på de flesta sjukhus.

Om komplementär/ alternativ/integrerad/erfarenhets medicin inte hade haft verkningar hade den väl knappast efterfrågats eller brukats? Många skolmediciner har kraftiga biverkningar, vilket förmodligen är anledningen till att så många människor vänder sig till kompletterande läkekonst. Vi skall vara glada att det finns många individuella vägar till hälsa, healing inte att förglömma. Många läkare är också intresserade av att f�ördjupa sig i forskningen runt detta. Mycket forskning finns och mycket forskning görs. Dessvärre är läkarna upptagna av mycket administrativt arbete vid sidan om sina patientkontakter.

De hinner helt enkelt inte följa med all intressant forskning. Läkaren David Servan-Schreiber beskriver tydligt läkarnas dilemma i sin bok ”Anticancer: ett nytt sätt att leva”. Han redogör också för ”alternativa” behandlingar på ett insiktsfullt sätt. Tack till er alla som hjälper oss sjuka att få ett människovärdigt liv under vår korta tid här på jorden.

M-S Wetterhoff,

hälsovårdare