DELA

Om du vill äta kött, ät lokalproducerat

Pia Widén och jag delar vördnaden om viltets och tamdjurens välbefinnande. Vi känner starkt för att djur inte ska utsättas för lidande. Widén för ett etiskt resonemang kring själva dödandet och att mänskligheten borde helst helt avstå från det och istället inrikta sig på att helt konsumera vegetariska produkter. Det står ju var och en fritt att välja vad man föredrar att komponera kostcirkeln med. Vi vuxna har ett särskilt ansvar för att växande barn får en så mångsidig och näringsrik kost som bara möjligt, förslagsvis utan fabricerat näringstillskott, inom exempelvis barnomsorg och skola. Vegetariska alternativ ska erbjudas. Allt ska vara framställt på hållbara grunder.

 

Jag vidhåller dock att den som ändå väljer att äta kött, och det är väl ännu kanhända en majoritet av konsumenterna, så gör det klokast och mest klimatsmart att föredra produkter som är lokalt producerade. Helst ska det vara kött från djur som betat på de åländska mångskiftande betesmarkerna, såsom de salta strandängarna. Dessa djur håller vårt landskap öppet och bidrar till, förutom till den biologiska mångfalden, att minska koldioxidutsläppen i jämförelse med om man skulle välja att komponera sin matsedel för veckan med animaliska produkter som uppkommit på andra sidan av jordklotet under förhållanden som inte omfattas av vår ganska stränga lagstiftning kring djurens välbefinnande. Jag avslutar min debatt här.

RAINER JUSLIN (LIB)