DELA

Om driftsprivatisering

Vi politiker ska inte ge med högra handen och ta med den vänstra. Vi står nu inför en situation där många sjömän kan förlora sina arbetsplatser på grund av driftsprivatiseringen av skärgårdstrafiken. Många av de som arbetat inom skärgårdstrafiken är skärgårdsbor. Det gör situationen än mer besvärlig eftersom att de geografiska och logistiska förutsättningarna i skärgården gör att skapande av nya arbetsplatser är en av de största utmaningarna.Det är ett faktum, även om vi många gånger imponerats av den kraft och idérikedom som finns på de åländska öarna. Men är det så att driftsprivatiseringen innebär att vi nu ska göra stora satsningar i skärgården för att få upp sysselsättningsgraden? Hur mycket medel ska betalas ut i form av arbetslöshetsunderstöd? I klartext, är operationen lönsam när vi ser tillhelheten?

Privatiseringsfrågan är inte enkel, det är mycket komplext att sia om hur resultatet blir. Regeringen utlovar i sitt regeringsprogram att driftsprivatiseringen ska följas upp. Vi liberaler kommer att läsa rapporten med stort intresse, oavsett vad den visar.

Ingrid Johansson

John Holmberg

Liberala lagtingsledamöter