DELA

Om de tysta kunde tala

Det finns många som vill säga nogonting men inte vågar liksom det finns de som inte kan på grund av handikapp.
Sen finns de som vill mycket men inte vet hur man skall göra. Ett sätt att lösa detta problem är att någon får bli ombud för dessa de tysta.
Jag vill slå ett slag för at det inrättas ett ombud inom två viktiga områden nämligen vård och omsorg och miljöfrågor.

Inom vård och omsorg finns det mycket resurser som ännu är outnyttjade . Dels för att de är spridda på många håll och dels för att viljan att på frivillig väg ställa upp inte tas tillvara.
Här skulle ett ombud kunna samla ihop dessa resurser och se till att de utnyttjas. Ett miljöombud skulle kunna svara på och också driva miljöfrågor till lagstiftning. Det kan vara företag som anser sig vara orättvist behandlade av miljöskäl, privatpersoner som undrar över hälsorisker i närmiljön, politiker som behöver beslutsunderlag eller forskare som vill nå ut med sin miljöforskning.
Sture Mattsson (lib)