DELA

Om biltäthet och trafik

I onsdagens Nyan frågar sig signaturen ”Observer” om Ålands biltäthet och hävdar att siffran 29 000 är en myt och att denna ”troligen” innehåller ”arbetsmaskiner, motorcyklar …”. Så är dock inte fallet och det är mycket enkelt att ta fram aktuella siffror genom att besöka Åsubs hemsida. Bilar totalt, år 2017, var 29 657 och i den siffran ingår inte exempelvis motorcyklar, utan enbart personbilar 23 855, paketbilar 4 860 och bussar 894. Adderar man dessa får man ett litet kast mot totalen på 52, men det saknar betydelse för denna jämförelse.

Man kan även se antalet personbilar per 1 000 innevånare och där var siffran 809. Man kan även se att 10 610 bilar ägs av Mariehamnare.

Dock har signaturen ”Observer” rätt i att antalet bilar inte säger så mycket om hur de används. Här finns data, men trots att jag påpekat det många gånger så sammanställs det aldrig: Fordonsmyndigheten har data för körkilometrar för samtliga bilar på Åland. Detta borde sammanställas och grupperas per ägares hemkommun för att få en bättre bild av trafikflödena på Åland. Detta kunde sedan ligga till grund för planering av kollektivtrafiken.

Anders Gustafsson