DELA

Om att (s)lå in öppna dörrar!

Jag vill först börja med att rätta till de missförstånd som finns.
Landskapsregeringen har inte avslagit direkta medel till Matbanken.

Socialmissionen har fått medel i den ordinarie ansökningsrunda och gjorde en tilläggsansökan som handlade om tilläggsmedel för socialmissionens verksamhet samt att få anställa en handledare. En handledartjänst fick avslag redan i den ordinarie ansökningsrundan av Paf:s fördelningsråd och landskapsregeringen. En del av handledarens uppgifter är att delta i Matbankens verksamhet.

Enligt de uppgifter vi fått är inte Matbankens överlevnad avhängit av landskapsregeringens beslut. Ett sådant beslut skulle vi aldrig fatta medvetet!
Vi har sammankallat företrädare för de fem sammanslutningarna som driver banken inkommande vecka. Vi vill veta på vilket sätt stöd behövs och på vilket sätt det är möjligt att stöda. En möjlighet kunde vara att bekosta lokalhyran. På det viset frigörs resurser som Matbanken kan använda till fler matpaket eller till administration.
Den absoluta målsättningen måste vara att Matbanken blir överflödig . Alla ska ha oundgänglig försörjning, mat på bordet!

Socialvården är kommunernas uppgift och ansvar. Det finns lagstiftning som täcker in grundläggande behov när man behöver det, både utkomststöd, förebyggande utkomststöd och bostadsbidrag.
Det är landskapsregeringens och speciellt mitt politiska ansvar att uppdatera och reformera den sociala lagstiftningen. Jag tar mitt förtroendeuppdrag på fullaste allvar. Både uppdatering och reformering har under denna mandatperiod varit omfattande. Målsättningen är att försöka ge mer i plånboken till dom som har minst och tuffast.

Vi har genomfört ett förebyggande utkomststöd för både folkpensionärer och sjukpensionärer för att de med de minsta pensionerna skulle få det bättre ekonomiskt. Nu har en alla fått rätt till en garantipension. Högkostnadstaket inom ÅHS sänktes för barn och ålderspensionärer och den mycket efterlängtade reformen att även sjukpensionärerna skulle ingå i högkostnadstaket genomfördes. En ny utkomststödslag finns planerad i budgeten för 2011 och är som bäst under beredning.

Det återstår ännu mycket socialpolitiskt arbete men jag anser att vi inte behöver skämmas för det som är gjort.
Katrin Sjögren (Lib)
social- och miljöminister