DELA

Om att passa tider

Svar till Ebbe Fallström som den 21 mars 2014 skrev insändaren ”Radio med Flexibilitet”.
Tack Ebbe Fallström för att du tyckte om programmet Vi Minns som handlade om kamerorna vi haft som sändes den 18 mars kl 13:30.

Programmet är en timme och det är för att passa in repristider och tv-tider men också för att det brukar passa både gäster och lyssnare.
Nu på tisdag får du igen en möjlighet att minnas tillsammans med kompetenta gäster. Då ska vi prata om de första hälsosystrarna i skärgården tillsammans med Mirjam Öberg, Solveig Schönberg och förhoppningsvis Ethel Eriksson. Välkommen att lyssna på Ålands Radio då.
Josefina Jansson
Producent och programledare för Vi Minns
Ålands Radio